Főoldal
EN  HU

Címzetes egyetemi docens címet adományozott az egyetem Dr. Móré Attilának

„Dr. Móré Attila az Alpha Befektetési Holding Zrt. elnöke a budapesti Állatorvostudományi Egyetem elvégzése után vidéki haszonállatpraxisban kezdett el dolgozni, és megismerte a nagyüzemi állattartás állategészségügyi, állattenyésztési, takarmányozási, járványtani, higiéniai problémáit, majd a székesfehérvári Állatkórház főállatorvosaként, kedvtelésből tartott állatokra szakosodott praxist vezetett és az egyetemi hallgatók gyakorlati képzését irányította. Az Alpha Holding elnökeként szakmai munkáját, kutató-fejlesztő tevékenységét több magyarországi egyetemmel együttműködésben végzi, amelyek közül kiemelkedik az Alma Materünkel való kapcsolata.

Mindig segíteti egyetemünk munkáját, digitális oktatócentrum hozott létre a Sebészeti tanszéken, a Doki For Vets klinikai szoftvert üzemelteti az egyetemi klinikákon, rendszeresen támogatja a klinikai kutatásokat és a Tudományos Diákköri Konferencián minden évben Medveczky-díjat adományoz.

Az Állategészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék kezdeményezésére a Móré doktorral együttműködésben megrendezett Praxismenedzsment Konferenciák az elmúlt 10 évben az egyik legnagyobb hazai, egyetemünkhöz kötődő állatorvosi rendezvényé váltak.

Móré Attila szakmai pályafutásában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a felnövekvő és a már praktizáló állatorvosok oktatása is. Az utóbbi 10 évben vendégelőadóként részt vesz az Állategészségügyi ökonómia, menedzsment és etika V. éven kötelező tárgy oktatásában, praxismenedzsment témakörben és indulása óta egyik lelkes előadója az Állatorvosi Hivatás tárgynak. Bevallottan szívén viseli a felnövekvő állatorvos generációk nevelését, szakmai és emberi szempontból is sikeres pálya indítását. Ezen túlmenően nem feledkezik meg a már praktizáló állatorvosok oktatásáról sem, egyetemi és kamarai továbbképzéseken is számos előadást tart praxismenedzsment, praxisépítés tárgykörében.

Móré Attila, Egyetemünk jelenlegi vendégelőadója szoros kapcsolatot tartott fenn az Állatorvostudományi Egyetemmel, és lehetőségeihez mérten mindig maximálisan támogatta, segítette Alma materünket. Az eddig Egyetemünk és az egész magyar állatorvos társadalom jó hírének és társadalmi megbecsülésének növelése érdekében kifejtett üzleti, oktatói és közéleti tevékenysége méltóvá teszi a címzetes egyetemi docensi cím viselésére.”