Főoldal
EN  HU

A Fejér Megyei Állatorvosok XIII. ünnepélyes emlékülése Kulcs községben

A Fejér Megyei Állatorvosok XIII. ünnepélyes emlékülése Kulcs községben

 

„Volt a Múlt, Van a Jelen, Lesz Jövő. Ez a három együttható.”

A Fejér Megyei Állatorvos társadalom tiszteletteljes szeretettel ápolja az állatorvos történeti emlékeket. Különösképpen azoknak a nagy elődöknek napirenden tartását, akik közvetlenül megyénkhez kapcsolódnak. Erről külön „alapítói okirat” is rendelkezik. Az alábbiak szerint:

„A Fejér Megyei állatorvosok egyetértésével a következőket határoztuk el: az állatorvosi szakma önbecsülésére, elismertetésére, az állatorvosok együvé tartozásának kinyilvánítására és az állategészségügyért folytatott odaadó tevékenység elismerésére minden évben a közvélemény tájékoztatásával egy nap nyílvánítassék az állatorvoslás ünnepnapjává: Fejér megyei Állatorvos Emléknap elnevezéssel.„

(Célszerűen minden év december első felében évente.)

A fent jelzett napon szép késő őszi napsütéses időjárásra ébredtünk. Fejér megyéből, a fővárosból, egyetemünkről, a megyékből és az ország különböző részeiből igyekeztek a meghívottak Kulcsra. Olyan eseményre kaptak meghívót, amely ritka hazánkban, de Európában is.

A történet úgy kezdődött, hogy 2013 decemberében tartott ünnepségen üdvözlő beszédet mondott L. Simon László országgyűlési képviselő, aki elismerését fejezte ki az állatorvosok együttműködésének és összetartozásának, valamint a hagyomány ápolásnak példaként szolgáló módjáról. Mondandóját úgy fejezte be, hogy az a javaslatom Önök számára, hogy 2014. decemberében találkozhassunk egy szoboravató ünnepségen Kulcson. Ez most már Önökön múlik és ha elég gyors lesz a döntés az nagyba segíti a további munkák megkezdését.

Egyértelműen és hamar eldőlt részünkről, hogy Dr. Hutyra Ferencet javasoljuk a készítendő szoborra.
 


Sótonyi Péter (b), L. Simon László, Zsigó Róbert és Plank Antal


A mű elkészült és 2014. december 11.-én Kulcs községben köztéri szoborként avattuk fel Dr. Hutyra Ferenc (1860-1934) orvos, állatorvos professzor emlékszobrát. (Plank Antal, fiatal erdélyi művész alkotása)

Ezen a napon a vendégsereg körülbelül 150 fő pontosan 9 órára érkezett és ezután rögtön a helyszínre sétáltunk emelkedett, ünnepélyes hangulatban a szoboravatóra. Ez a kis kulcsi tér teljesen felújított és parkosított módon a polgármesteri hivataltól 150 méterre található. Közelítve Hozzá fokozódott a várakozás és az öröm, hogy ez a javaslatot és ígéretet ma és itt teljes valóságában láthatjuk.

Félkörben elhelyezkedve, meghatottan elénekeltük a Himnuszt, ezután L. Simon László a Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkára kezdte meg avató beszédét. Legfőbb gondolata az volt, hogy egy ilyen szobor mit jelent ennek a ma is fejlődő községnek. Fontos a törzslakosságnak, meglepetés az itt nyaralóknak és nélkülözhetetlen a magyar állatorvosoknak. Mindez a község identitásának alakítását, azonosságát a régi 1000 éves történelemben mérhető (kora kőkorszaki leletek) történelem megbecsülése és átvitele a jövőbe.

Legyen csalogató, hívogató, jöjjenek el Kulcsra minél többen, jöjjenek a tudósok, a művészek, az emberek, stb., legyünk büszkék arra, ahogy ilyen különleges műalkotás birtokosai lehetünk.

Ezután lépett a mikrofonhoz Prof. Dr. Sótonyi László állatorvosi karunk dékánja. Röviden ismertette az állatorvos képzés legfőbb állomásait a kezdetektől napjainkig. A szakma és az állatorvosi összetartás velünk született, mert Magyarországon egyetlen Alma Materünk van és valamennyi állatorvos ebben a bölcsőben nevelkedett és nőtt fel. Tudományunkat valamennyien Hutyra professzor és az egyetemi tanár társainak köszönhetjük és számtalan idegen nyelven is megjelent szakkönyvéből a nemzetközi állatorvosi oktatás is részesülhetett és részesül. Fontos tehát az állatorvosok összetartása, együttműködése valamennyiünk és a közérdek szempontjából. Csak megjegyzem, hogy karunkon magyar, angol és német nyelvű teljes létszámú fakultások működnek nemzetközi elismertség és minősített akkreditáció birtokában. Jöjjenek el minél többen fejet hajtani a szobor előtt és ha lehet egy-egy szál virágot letéve, egy mécsest meggyújtva emlékezni. A mai fiatal generáció ezt az ajándékot kapta, reméljük a jövőben lehetőségeinkkel élve példát mutatnak.
Ezután taps következett és Dr. Merész Lajos állatorvos kolléga úr elszavalta Dr. Hajdu Lajos (1958-as évfolyam) A Kerepesi Temető című versét (Hutyra professzor hamvai ebben a temetőben nyugszanak).

Közben megtörtént a leleplezés, nagy taps fogadta. A kulcsi Fekete István Zenei Általános Iskola tanulói rövid duettel tisztelegtek a szobor előtt.

Végül egy kérdés maradt, hogy miként került Hutyra professzor Kulcsra? Mindezek az állatorvos történeti kutatások áttanulmányozásával ismerhetők meg. A professzor felszállt a Budapest-Paks hajójáratra (1920 táján) és az akkori Kulcspusztán lévő hajókikötőnél kiszállt és besétált a községbe és meglátta ezt a szépséges dimbes-dombos, különböző zöldfélék, gyümölcsök, szőlő, házak és az ott lévő lehetőségek a természetbe vágyó embert megragadták. Felkereste a Boda Panziót, ahol szállást és ellátást is kapott. Ez a felfedezés eljutott tanártársaihoz, akik sorra követték a tanítómestert Kulcsra.

Így érkezett Dr. Jármai Károly (1887-1941) pathológus, majd Dr. Kotlán Sándor (1887-19679) parazitológus, numizmata. Őket követte Dr. Guoth György Endre (1885-1978) sebész, továbbá Dr. Marcis Árpád (1884-1950) kutató professzor, végül Dr. Szepeshelyi Andor (1903-1989) szülész, szaporodásbiológus. Őket ma a „Kulcsi Hatok” néven tartjuk és tartja a közvélemény nyílván. Hatalmas szellemi tőke Kulcspusztán.

Mit csináltak? Elmesélni is nehéz lenne, de mint tudósok és talpig emberek mindent a köz javára. Például: építettek utat, ápolták a kikötőt, templomot építettek, mindenki megépítette saját házát, villáját, nyaralóját, ahol széles körű társadalmi életet éltek, belegyönyörödve Kulcsba. Megalapították a Kupacot (Kulcspusztai Atlétikai Klub), majd a Kubakot (Kulcspusztai Baráti Kör), mellesleg Kotlán professzor a dunai üledékből római kori ezüst érméket és pénzeket gyűjtögetett és bocsátott a múzeumok számára. A nyaralók ma is állnak, külön láthatjuk a Jármai Károly utcatáblát és ugyancsak Kotlán Sándor utcatáblát Kulcson. Kísérleteztek például a törpe iszapcsiga rézgáliccal való gyérítésére (májmétely kór ellen). Végül úgy gondoljuk, hogy az állatorvos tudományokkal is foglalkoztak, szakmai dolgokról eszmét cseréltek, s talán a magyar állatorvosi oktatáshoz a kulcsi nyaralások is hozzájárultak. A fentieket a tisztelt olvasók részére hírül kívánjuk adni, hogy gondolkozzunk és főleg cselekedjünk ilyen irányba a jövőben is, mert az értékek fönn maradnak.

A nap hátralévő részében tovább folytattuk a szakülést, ahol Zsigó Róbert FM Államtitkár urat hallgathattuk meg, majd néhány zeneiskolai produkció is elhangzott. Dr. Merész Lajos újabb szavalattal (Gyóni Géza… Csak egy éjszakára és Dr. Hajdu Lajos Életfa versét mutatta be) lepett meg minket, ezért vastaps járt.
Minden jelenlevő elmondhatta véleményét, hozzászólását.

Az éves kitüntetések:
- Dr. Lancz Endre Életmű-díjat kapott Dr. Bertha Gyula velencei nyugdíjas állatorvos
- Az Év Állatorvosa kitüntetést Dr. Tajthy Gábor bicskei állatorvos kapta
- Az Állategészségügyért díjat Kovács Anita vehette át.
- Nívó díjban részesült Dr. Németh Gábor nyugalmazott cecei fő állatorvos

Záróakkord volt a faluház bejáratánál elhelyezett „Kulcsi Hatok” emléktáblájának megkoszorúzása. A faluházban megtekinthettük Kulcs történeti fotó- és dokumentum kiállítását a „Kezdetektől napjainkig” címen. Ezt Dr. Oberrecht Kornél állatorvos kalauzolta, aki 57 éve él és lakik Kulcson.

Ezt a tartalmas napot kellemes fogadás zárta, a pohárköszöntőt Dr. Gombos Zoltán FM főosztályvezető fő állatorvos mondta.

2015.01.07.
Dr. Hollós László tollnok